STYRELSE

Kontaktperson:        Helena Rhönnstad
Aktivitetsansvariga: Helena Rhönnstad och 
                                 Rose-Marie Ohukainen


Ordförande:
Helena Rhönnstad
0737-66 26 83
rhonnstad.cairn@hotmail.se

Sekreterare:
Mia Andersson
0705-37 51 85
mia.starglen@telia.com

Kassör:
Lena Carlsson
0735-01 37 86
hicarlsson54@gmail.com

Ledamot:
Kjell Andersson
0702-34 35 60
kjellcairn@telia.com


Ledamot:
Rose-Marie Ohukainen
0732-22 10 19
rosaohu@hotmail.com

Ta gärna kontakt med styrelsen om du har önskemål eller förslag på aktiviteter
medlem@vmlcairnterrier.se